Men ủ vi sinh BIO-S (chế phẩm Trichoderma)

60.000VNĐ/1KG

Chế phẩm BIO – S chứa vi nấm Trichoderma spp. là loại nấm đối kháng có tác dụng cao trong việc thúc đẩy quá trình phân huỷ chất hữu cơ và có nhiều tác dụng, được dùng cho các loại cây trồng. Giúp ngăn ngừa các loại nấm bệnh hại cây trồng, cải tạo đất xốp hơn, tăng độ phì của đất, kích thích sự tăng trưởng và phục hồi bộ rễ cây trồng.

 

 

0777.232.718